Parungpanjang - Dalam rangka transparansi informasi dan kegiatan MUI di Kecamatan Parungpanjang meluncurkan situs resminya, walaupun di beberapa kolom belum terisi, ini merupakan niatan baik dalam menyampaikan informasi kepada hal laik ramai dengan media online internet. Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, ''zuama'' dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Adapun MUI mempunyai peran :

Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
  1. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
  2. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
  3. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
  4. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar
Semoga dengan keberadaan situs MUI Kecamatan Parungpanjang menjadi jembatan umat muslim (khususnya Kec. Parungpanjang) dalam memberikan bimbingan, tuntunan dan fatwa dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Situs resmi MUI Kec. Parungpanjang

Post a Comment